You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Utility & Tracking Dogs
 • base

MM ČKNO 2016

 • 02. - 03.07.2016
 • Pod Jelenicí 597, 56002 Česká Třebová

Subscriber information:

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2016 I. Termín a místo konání MM ČKNO 1. - 3. 7. 2016 Fotbalový stadion FK Česká Třebová, Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, 560 02 Maximální počet všech startujících je 54. a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2015 až 2016. - uznávají se i výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2015 – 2016 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body. b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2015 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2016, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem. c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2015 a 2016 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2016, průkazu původu psa, výkonnostní knížky psa a fotokopie složenky o zaslání startovného). d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce. e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV a složení zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2015 až 2016. f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

Information entry fee

Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet ZKO ČT Javorka číslo: 2300843236/2010 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno) Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2016.)

Registration office

Iveta Skalická

 iveska@centrum.cz

judges and helpers

 • Judge (sport)

  Miroslava Flamichová

  cz  Czech Republic

  A

 • Judge (sport)

  Dusan Majtas

  sk  Slovakia

  B

 • Judge (sport)

  Luboš Jánský

  cz  Czech Republic

  B

 • Judge (sport)

  Theodor Krajčí

  cz  Czech Republic

  C

 • Judge (sport)

  Jiri Tichy

  cz  Czech Republic

  Overall

 • Helper

  Josef Kubec

  cz  Czech Republic

  C

 • Helper

  Pavel Soukop

  cz  Czech Republic

  C

MM ČKNO 2016 02. - 03.07.2016
Pod Jelenicí 597, 56002 Česká Třebová