You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Utility & Tracking Dogs
  • base

Subscriber information:

Súťažiaci sú povinní držať sa pokynov usporiadateľa. Hrubé porušenie pravidiel športového vystupovania môže mať za následok diskvalifikáciu. Pretekári sú povinní po celú dobu M SR ZŠK dodržiavať zákon na ochranu zvierat, je zakázané používať akékoľvek korektné pomôcky po celú dobu súťaže, porušenie môže viesť k vylúčeniu z preteku. Pretekár po celú dobu súťaže zodpovedá za škody spôsobené jeho psom. Pretekári sú povinní sa zúčastniť záverečného nástupu so psom s ktorým pretekali. Pokiaľ sa pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa), budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR. Háravé sučky sa musia až do doby pro tréning háravých sučiek zdržiavať mimo areál preteku. Porušenie tohoto nariadenia môže viesť k vylúčeniu z preteku. Ak sa počas preteku nahlási, že pes je chorý či zranený, postupuje sa nasledovne : Ak psovod po ukončení disciplíny zahlási že pes ochorel musí vyhľadať prítomného veterinára MVDr. Moniku Maga Kondéovú a túto skutočnosť si dať potvrdiť. Zápis : Ukončenie pre chorobu. Ak psovod odmieta psa dať vyšetriť dostane zápis : Nedostatočný pre ukončenie. Každý štartujúci žrebuje štartovné číslo sám za sebe. Štartovné číslo súťažiaceho musí byť pri vykonávaní disciplín viditeľné. Tréning je možný len v stanovenú dobu (mimo háravé feny).

  • Timezone: Europe/Budapest
  • Registration opening: 06.04.2018 00:00:00
  • Closing date: 08.04.2018 00:00:00
  • Number of participants: 125
  • Discipline: IPO
  • Organizing club: klubu KK Pohranice
  • Address: Futbalový štadión, 951 02 Pohranice
  • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

judges and helpers

Majstrovstvá Slovenskej Republiky ZSK s postupom na MS FCI, WUSV a Universalsieger 07. - 08.04.2018
Futbalový štadión, 951 02 Pohranice