You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Utility & Tracking Dogs
  • base

NM IPO/SL Belgiske Fårehunder

  • 14. - 15.10.2017
  • Kolbergveien 21, 3320 Lier

Subscriber information:

Velkommen til NM for Belgiske Fårehunder! Dette er også uttak til FMBB 2018. Arrangør: Lokallag Lier. Dommer 2 vil bli avklart ila kort tid.

Information entry fee

Påmelding kr 500,-
Kontonr LL Lier: 1503.77.33250

Påmelding er gyldig når betaling er registrert.

Entry fee

judges and helpers

NM IPO/SL Belgiske Fårehunder 14. - 15.10.2017
Kolbergveien 21, 3320 Lier